Informacje ogólne

Strona przeznaczona jest

  1. Nawiązywanie kontaktów
  2. Przechowywanie ID kontaktów
  3. Wymiany doświadczenia
  4. Poszukiwanie współpracowników

Zaleca się stosowanie ogólnie przyjętych zasad komunikacji  WWW.